Kharagpur College 

Professor Details

Dr. Pankaj Saha

Associate Professor and HeadThe Department of Hindi, Kharagpur College

General Information

Education : M.A., PH.D.
Knowledge : JOURNALISM
Year Of Experience : 23 years 10 months

Contact Info.

Email : dr.pankajsaha@gmail.com
Phone : 9434894190

Publication In Journal


 1. HA BASANT. Pp 61.(2278-9766)

 2. Author : DR. PANKAJ SAHA
  journal : AKSAR PARVA
  Year : 2014

 3. VIDYAPATI KE PREMGEETO KI PRASANGIKTA. Pp 22-25.(2321-8789)

 4. Author : DR. PANKAJ SAHA
  journal : VARTA VAHAK
  Year : 2014

 5. YUGBODH KE IMANDAR KAVI NEPALI. Pp 18-22. (2348-5019)

 6. Author : DR. PANKAJ SAHA
  journal : HINDI VIDYAPITH PATRIKA
  Year : 2014

 7. AMAR HINDI SEVI. Pp 7-8.(0971-8478)

 8. Author : DR. PANKAJ SAHA
  journal : AAJKAL
  Year : 2014

 9. KATHAKAR SANJEEV: PREMCHAND KO CHUNE KI HASRAT. Pp 19-23.(2321-8789)

 10. Author : DR. PANKAJ SAHA
  journal : VARTA VAHAK
  Year : 2014

 11. HINDI UPANYAS MAIN KISAN. Pp 31-40.(2321-5569)

 12. Author : DR. PANKAJ SAHA
  journal : MADHUMAT
  Year : 2014

 13. TULSI JAN KE MANN KE YA BRAHMAN KE. Pp 62-69.(2320-0359)

 14. Author : DR. PANKAJ SAHA
  journal : YUDHRAT AAM AADMI
  Year : 2014

 15. HINDI Upanyas Me Janajatia Jivan aur Sanskrity. Pp 89-98(ISBN: 978-93-80845-54-8)

 16. Author : DR. PANKAJ SAHA
  journal : Hindi Upanyas aur Adibasi Chintan
  Year : 2014

 17. PremChand Ki kahanio me Dalit Jivan. Pp-35.(ISSN:23486813)

 18. Author : DR. PANKAJ SAHA
  journal : Inquest
  Year : 2014

 19. HINDI KAVYA MAIN RAVINDRA CHINTAN. Pp 23-24, 43.(0971 - 8478)

 20. Author : DR. PANKAJ SAHA
  journal : AAJKA
  Year : 2013

 21. BHARTIYA SAMAJ AVM SANSKRITI KI EKTA HINDI AUR HINDITER BHASAO KI BHUMIKA. Pp 57-63.(2348- 5019)

 22. Author : DR. PANKAJ SAHA
  journal : HINDI VIDYAPITH PATRIKA
  Year : 2013

 23. HIKU SILP AVM SAMVEDANA. Pp33-34.(0971-8478)

 24. Author : DR. PANKAJ SAHA
  journal : AAJKA
  Year : 2013

 25. GEETKAR PANKAJ. Pp 34-36.(2229-5062)

 26. Author : DR. PANKAJ SAHA
  journal : PRAGATI VARTA
  Year : 2013

Research Area


Award


Book


 1. Hindi Upanayas Me Kisan(978-93-80332-72-7)
  Author : DR. PANKAJ SAHA
  Name : Hindi Upanayas Me Kisa
  Year : 2014

 2. Hindi Upanayas Me Kisan(978-93-80332-72-7)
  Author : DR. PANKAJ SAHA
  Name : Hindi Upanayas Me Kisan
  Year : 2014